Reklamasjon

Dersom du som leietaker oppdager forhold i leiligheten som du ønsker å reklamere på må dette sendes oss skriftlig straks du oppdager forholdet. Dette for å få registrert din reklamasjon og dermed sikre dine rettigheter, men også for å gjøre det lettere for oss å utbedre reklamasjonen på en rimelig rask og effektiv måte.

Du kan reklamere ved å sende oss en e-post med følgende informasjon til post@dypro.no:

  • Leietakers navn
  • Adresse
  • Leilighetsnummer
  • Inflyttingsdato
  • Reklamasjonsdato
  • Informasjon om reklamasjonsgrunn: forhold som er oppdaget etter innflytting

 

Vi gjør oppmerksom på at leiligheten er en utleieleilighet i den stand og standard som kan forventes av slike leiligheter. Den har vært utleid og bebodd av andre og er således ikke i samme stand som en ny leilighet. Noe slitasje og elde må påregnes.

Reklamasjonsfristen er 14 dager etter innflytting, med mindre det gjelder forhold du ikke kunne eller burde oppdage innen fristen. Se for øvrig husleielovens bestemmelser om reklamasjon på neste side.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
23 27 40 20