Husordensregler

Respektere naboer:

• Røyking er ikke tillatt inne i leilighetene og bygningene og skal kun gjøres på balkonger med hensyn til dine naboer og da kun på dagtid. Det er strengt forbudt å kaste sigarettsneiper fra balkonger eller i balkongsluk da dette kan resultere i brann på balkonger nedenfor til stor fare for alle beboere. Påvist brudd på denne regelen vil medføre en bot på NOK 1.000.

• Lyd som kan forstyrre andre (musikk, synging, roping, etc.) skal holdes til et minimalt volum, særlig mellom kl. 23 og 07. Snakkevolum må reguleres slik at du ikke forstyrrer naboer. Bruk av vaskemaskin og støvsuger bør ikke skje mellom kl. 23 og 07. Nabovarsel må gis før sosiale sammenkomster og arrangementer som involverer musikk eller støy etter kl. 23 og volumet må holdes til et fornuftig nivå med vinduer og balkongdører lukket.

• Alle varsler om bruk av narkotika på våre eiendommer vil bli anmeldt til politiet.

 

Vedlikehold av leiligheten:

• Leietaker må ha innboforsikring som dekker personlige eiendeler i leiligheten og boden. Innboforsikringen skal også dekke nødvendige behandlinger i tilfelle skadedyr som for eksempel veggedyr, da dette ikke dekkes av utleiers forsikring.

• Ting som kan tette rør og sluk må ikke puttes i toaletter eller vasker. Tette rør må umiddelbart bli rapportert til utleier. Avgifter i forbindelse med fjerning av upasselige gjenstander i rørene er leietakers ansvar.

• Balkongsluk må holdes fri for snø og bør renses regelmessig for å unngå at de tettes.

• Blomsterpotter og kasser må festes ordentlig for å forhindre at de faller fra balkonger og vinduer. Leietaker er ansvarlig for ulykker grunnet usikrede gjenstander på balkongen.

• Leietaker skal rapportere mistede nøkler til utleier og dekke kostandene ved anskaffelse av nye nøkler.

• Husdyr er ikke tillatt uten utleiers samtykke.

• Spikringi vegger, dører og vinduer er ikke tillatt. Unntak er å henge gardiner eller små gjenstander som f. eks. bilder med bruk av passende spiker/kroker. Større hull må repareres før utflytting. Hvis det gjenstår synlig store hull eller bulker på overflater ved utflytting, kan utleier trekke fra reparasjonskostnadene fra leietakers depositum. Gardinstenger og rullgardiner må fjernes før utflytting.

• Ikke bruk rengjøringsmidler som kan skade maling eller lakk.

• Klær skal ikke tørkes på balkonger eller fra vinduer. Risting av tepper og andre tekstiler fra vinduer eller balkonger er ikke tillatt.

• Leietaker må få utleiers samtykke før enhver omfattende endring i leiligheten.

• Leietaker er ansvarlig for skader i leiligheten grunnet elektriske apparater som f. eks. ladere, vaskemaskin, kjøleskap, komfyr, tørketrommel, etc. Utleier skal bli informert umiddelbart om omfattende skade. (Se punkt 1 om innboforsikring).

• Leietaker er ansvarlig for skader i leiligheten grunnet elektriske apparater som f. eks. ladere, vaskemaskin, kjøleskap, komfyr, tørketrommel, etc. Utleier skal bli informert umiddelbart om omfattende skade. (Se punkt 1 om innboforsikring).

• Hvis det blir funnet skadedyr som f. eks. veggdyr og kontrollør finner at leietaker er ansvarlig, vil leietaker dekke kostnadene av skadedyrbekjempelsen. (Se punkt 1 om innboforsikring.

• Spesifikke instruksjoner skal følges ved bruk av teknisk utstyr som sentralvarme, heiser, vaskerom, toaletter, etc.

• Om vinteren må alle vinduer og dører lukkes og sikres når ingen er i leiligheten. Leietaker må holde kjøkken og baderom oppvarmet for å unngå at rør fryser til.

• Leietaker er ansvarlig for vedlikehold og eventuell erstatning av hvitevarer. Hvitevarer som leietaker anskaffer tilhører leietakeren

• Kjøkkenvifter må vedlikeholdes og renses regelmessig for å unngå oppbygging av fett som kan forårsake brann.

• Kjøkkenvifter må vedlikeholdes og renses regelmessig for å unngå oppbygging av fett som kan forårsake brann.

 

Fellesområder:

• Alle dører i fellesområdene skal være låst til enhver tid.

• Ikke slipp ukjente mennesker inn i bygningen.

• Det er forbudt å plassere søppel på balkonger eller i fellesområder som f. eks. ganger, selv i korte perioder. Søppel skal umiddelbart bæres ut av leiligheten i en tett plastikkpose og plassert i angitt søppelkasse. Påvist brudd på denne regelen kan medføre en bot på NOK 500.

• Det er forbudt å plassere gjenstander som f. eks. møbler, uønskede pappesker, ødelagte apparater, etc. i garasjen, loftet, gangen eller i søppelkasser. Leietaker må kaste slike gjenstander hos en offentlig søppeldynge eller gjenvinningsstasjon. Brudd på denne regelen vil medføre en bot på NOK 1000.

• Felles vaske-og tørkerom skal brukes i henhold til utleiers gitte instruksjoner.

• Felles vaske-og tørkerom skal brukes i henhold til utleiers gitte instruksjoner.

• Bruk av gass-eller kullgriller er ikke tillatt på våre eiendommer. Bruk av levende lys og fyrstikker i skap, loft eller kjeller er forbudt. Elektriske griller er tillatt på balkonger gitt at de ikke skaper overdreven røyk eller lukt som kan forstyrre naboer.

• Personlige gjenstander som f. eks. sko, møbler, bokser, sportsutstyr, sykler, søppelposer, etc. skal ikke oppbevares eller plasseres i fellesområder, da det vil blokkere nødutgangene.

• Foreldre skal instruere sine barn om å ikke leke eller lage støy i trappeoppganger eller korridorer. Ballspill er ille tillatt på lekeplasser. Foreldre er ansvarlige for kostnadene ved erstatning av knust glass eller andre skader forårsaket av deres barn.

• Det er ikke tillatt å mate fugler eller skadedyr.

• Vinduer i trappeoppganger skal ikke stå åpne om natten. Hvis en beboer må åpne vinduer i fellesområdene, så er det den leietakerens ansvar å lukke vinduet igjen etter kort tid. Denne personen vil være ansvarlig hvis skader oppstår. Takluker skal kun åpnes av driftsansvarlig og vaktmestere. Hoveddøren skal aldri stå åpen eller ulåst.

• Bruk av gass-eller kullgriller er ikke tillatt på våre eiendommer. Bruk av levende lys og fyrstikker i skap, loft eller kjeller er forbudt. Elektriske griller er tillatt på balkonger gitt at de ikke skaper overdreven røyk eller lukt som kan forstyrre naboer.

• Personlige gjenstander som f. eks. sko, møbler, bokser, sportsutstyr, sykler, søppelposer, etc. skal ikke oppbevares eller plasseres i fellesområder, da det vil blokkere nødutgangene.

• Foreldre skal instruere sine barn om å ikke leke eller lage støy i trappeoppganger eller korridorer. Ballspill er ille tillatt på lekeplasser. Foreldre er ansvarlige for kostnadene ved erstatning av knust glass eller andre skader forårsaket av deres barn.

• Det er ikke tillatt å mate fugler eller skadedyr.

• Vinduer i trappeoppganger skal ikke stå åpne om natten. Hvis en beboer må åpne vinduer i fellesområdene, så er det den leietakerens ansvar å lukke vinduet igjen etter kort tid. Denne personen vil være ansvarlig hvis skader oppstår. Takluker skal kun åpnes av driftsansvarlig og vaktmestere. Hoveddøren skal aldri stå åpen eller ulåst.

• Det er ikke tillatt å henge opp plakater eller notiser uten nedskrevet samtykke fra utleier. Dette gjelder også maling av vinduer og vegger, oppheng av montere, salgsautomater, flaggstenger, antenner, etc. samt oppheng av plakater og notiser i vinduene i leiligheter.

 

PERSONLIG ANSVAR:

Som leietaker i eiendommer eid av DyproEiendom AS/BrudeEiendom AS/DyproRøa AS, er du ansvarlig for skader som kommer av brudd på husordensreglene eller annen uaktsomhet. Duer også ansvarlig for at husordensreglene følges av andre medlemmer av din husstand samt andre personer du har invitert inn i min leilighet og eiendommen generelt. Ethvert brudd på husordensreglene er grunn for oppsigelse av leieavtalen.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
23 27 40 20