Brannsikkerhet

Husk: Redde liv – Varsle – Slukke

Både Dypro Holding AS som utleier og du som leietaker har et stort ansvar hva gjelder eiendommens brannsikkerhet.

Dessverre opplever vi i Norge alt for ofte brann i boliger / bygårder med dramatisk utgang, med tap av menneskeliv og uerstattelige materielle verdier. 

Det er et krav i brannforskriftene at alle leiligheter skal være utstyrt med minimum en røykvarsler og slukkeutstyr. Det skal derfor være enten en brannslange under kjøkkenbenk eller et brannslukningsapparat i leiligheten.  Det er utleiers ansvar at leiligheten er utrustet med dette når du flytter inn. Kontroller dette straks du flytter inn.

Kontroll og ettersyn av slukkemidler er ditt ansvar. 

Våre eiendommer er utstyrt med brannvarslingsanlegg med detektorer i hver leilighet. Sett deg inn i hvordan brannvarslingsanlegget fungerer. 

Brann er en av de alvorligste årsaker til ulykker i Norge. Hvert år omkommer mellom 50 og 70 personer i brann.

Dypro Holding AS jobber kontinuerlig med brannsikkerhet i våre eiendommer. I den forbindelse gjør vi spesielt oppmerksom på at alle korridorer og fellesarealer skal være helt frie for uvedkommende gjenstander. Dette for å sikre frie rømningsveier.

I tillegg oppstår dessverre mange branner på grunn av brannstiftelse, og hensatte gjenstander benyttes gjerne som arnested.

Du gjøres derfor oppmerksom på at alle gjenstander som hensettes i korridorer og fellesarealer vil bli kastet. Uten unntak, og uavhengig av hvor lenge gjenstanden er hensatt for. Dette gjelder sykler, barnevogner, møbler, leker, etc.

Dypro Holding AS har ikke noe økonomisk ansvar for kastede gjenstander.

Beboer er selv ansvarlig for å informere besøkende om dette.

Dette er for din og din families sikkerhet.

Viktige grep du kan ta:

– Varmegang og overbelastning i sikringsskap forekommer ofte. Trekk til alle sikringer ofte, gjerne ved hver måleravlesning.

– Sjekk at manometeret på brannslukningsapparatet viser grønt. Sjekk at slangen er hel og ikke er tettet med papir eller lignende. Sikringspinnen skal være hel og plombert. Snu gjerne apparatet årlig. Pulverapparat vendes opp-ned og gis et forsiktig slag med en myk gjenstand.

– Brannslange finnes under oppvaskbenk og i fellesarealer. Sjekk at slangen er hel og at du lett kommer til slange og kran.

– Eiendommen er utstyrt med brannvarslingsanlegg med detektor i hver leilighet. Sjekk at denne er på plass og at det er lyssignal i detektoren. Finn skapet som er plassert i inngangspartiet og sett deg inn i hvordan dette fungerer. 

– Rømningsveier er markert med selvlysende skilt. Allerede ved innflytting bør du gå rømningsveien for å bli kjent med denne. 

– Vannlekkasje er en av de vanligste årsaker til skader på leilighet og gård. Dette kan være svært kostbart for deg som beboer. Sjekk regelmessig under oppvaskbenk og på bad etter kraner som drypper og se etter fukt. Selv små lekkasjer kan etter kort tid skape store skader.

– En vanlig årsak til lekkasje er tette sluk. Løft ut slukristen og rengjør sluket regelmessig. Også sluk på balkong. Bruk hansker og rengjør grundig. Bruk kun flytende Plumboeller liknende da pulver kan gjøre større skade enn nytte. 

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
23 27 40 20