Avfall og kildesortering

Ta ansvar, kildesorter ditt avfall i tråd med renovasjonsetatens retningslinjer. 

Papir, matavfall, plast og husholdningsavfall sorteres i blå, grønne og vanlige poser og kastes av beboer på dertil angitt sted. Alt annet avfall, herunder glass og metall, møbler, etc. skal ikke kastes i eiendommens renovasjonsbeholdere eller hensettes i eiendommens fellesarealer (loft, kjeller, garasje).

Unnlater du å følge disse retningslinjer vil du bli fakturert for det merarbeid dette medfører for utleier. 

Det kan også medføre at du nektes å benytte eiendommens fellesrom og dermed selv blir ansvarlig for å kjøre bort alt ditt avfall! 

Det finnes returbeholdere for glass og metall samt brukte klær i nærområdet. Se også FAQ for link til oversikt over miljøstasjoner i Oslo.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
23 27 40 20