Annen info

Fellesvaskeri:

De fleste av våre eiendommer har fellesvaskeri i kjelleren til benyttelse for eiendommens beboere. Det skal kun benyttes til alminnelig klesvask.

Fellesvaskeriet i Tidemands gate 31, Trondheimsveien 47, Sars gate 36 og Linstowsgate6 har nyere systemer hvor man kan reservere tid via en  nettside eller på panelet i inngangspartiet.

Vaskeriet i Kirkeveien 43-45: Du reserverer tid i vaskeriet med å henge en lås, merket med leilighetsnummer, på den aktuelle dato og tidsrom du ønsker å benytte vaskeriet. Benytt en lås merket med leilighetsnummer. Umerkede låser vil bli fjernet.

Respekter reservert vasketid. Dersom du benytter andres reserverte tid vil tøyetbli fjernet. Også om det «bare er to minutter igjen av vaskeprogrammet» og selv om tøyeter vått.

Det er mye hyggeligere å benytte et rent og ryddig vaskeri. Etterlat deg rommet og maskinene i den stand du ønsker å finne dem.

Husk å rense lofilter før og etter bruk. Dette både for å få bedre effekt og av hensyn til brannsikkerhet.

 

Styretavla:

I inngangen henger det en tavle med infomasjonfra utleier. I tillegg finner du værvarsel og rutetider for kollektivtransport i området.

Du kan også benytte deg av tavlen:

•Mistet/funnet

•Salg av møbler/inventar

•Nabovarsel ved fest

•Etc

Send en SMS med din beskjed etter anvisningene på tavlen så vil vi publisere den etter at den er godkjent.

Beboere:

Vi forutsetter at leietaker holder oss orientert om hvem som faktisk bebor den leide leilighet. Leiligheten er egnet for et gitt antall beboere, hvilket ikke skal overskrides.  

Det er ikke anledning til å benytte våre leiligheter som adresse for andre enn leietaker og leietakers husstand.

Utleier kan kreve at det inngås leiekontrakt med alle hustandsmedlemmer som ikke er i familie med leietaker. Du har ikke anledning til å fremleie hele eller deler av boligen.

I tilfelle større ulykker, for eksempel brann, vil politi, ambulanse og brannvesen ha behov for å vite hvem som bor i eiendommen. Dette for å vite om personer er savnet. For din egen sikkerhets skyld er det derfor viktig å varsle oss om hvem som er beboer i leiligheten. Husk også å melde adresseforandring til folkeregisteret innen 8 dager etter innflytting.

Vi ønsker også å holde våre postkasser ryddige og oversiktlige, og forutsetter at leietaker benytter vårt standard postkasseskilt. Dette bestilles/produseres av oss. Vi trenger derfor å vite navnet på beboere i leiligheten. 

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
23 27 40 20